Optocht – Bezoekers

In Kleuvendûrp worden ook dit jaar twee optochten georganiseerd! De route van beide optochten is hetzelfde: Capucijnenstraat vanaf kruising Winkelsestraat – De Reyt – Vosselaerstraat – Capucijnenstraat tot aan rotonde Biezenmortelsestraat.

Parkeergelegenheid vindt u op het terrein van Prisma (Hooghoutseweg 3), aan de Winkelsestraat of Biezenmortelsestraat. Wilt u parkeren bij familie of vrienden in Biezenmortel? Zorg dan dat u tijdig aanwezig bent in verband met wegafsluitingen!

Toiletgelegenheden vindt u ter plaatse van het opstellen bij het Trapveldje aan de Capucijnenstraat en in Gemeenschapshuis De Vorselaer (Capucijnenstraat 42 Biezenmortel).

Zaterdagoptocht

Wanneer?   Zaterdag 13 februari 2021

Hoe laat?    Start optocht: 13.11u

Afsluiting bebouwde kom Biezenmortel tussen 12.00u en circa 15.00u. Zodra de optocht afgelopen is, wordt de bebouwde kom van Biezenmortel direct vrijgegeven voor verkeer.

De prijsuitreiking vindt dezelfde dag plaats in Gemeenschapshuis De Vorselaer (Capucijnenstraat 42 Biezenmortel).

Categorieën Kinderloopgroepen en Wagens Kinderen: ca. 17u

Categorieën Loopgroepen en Wagens Volwassenen: ca. 21.30u

Lichtjestocht

Wanneer?   Dinsdag 16 februari 2021

Hoe laat?    Start Lichtjestocht: 19.30u

Entree?       Bezoek van de Lichtjestocht is gratis. Voorafgaand aan de Lichtjestocht heeft u de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te leveren in onze Schooizakken. Tevens heeft u de mogelijkheid lichtgadgets te kopen. De lichtstaven worden verkocht voor €2,- per stuk.

Afsluiting bebouwde kom Biezenmortel tussen 17.30u en circa 21.30u. Tevens wordt de straatverlichting gedoofd tussen 19.30u en 21.30u. Zodra de optocht afgelopen is en de straatverlichting weer brandt, wordt de bebouwde kom van Biezenmortel direct vrijgegeven voor verkeer.

De prijsuitreiking vindt dezelfde avond plaats in Gemeenschapshuis De Vorselaer (Capucijnenstraat 42 Biezenmortel) omstreeks 22.00u.