Inschrijven optocht 2020

Inschrijven voor de optochten 2019 in Kleuvendûrp is mogelijk tot en met 2 februari 2020. Lees voor je jezelf inschrijft eerst aandachtig de volgende documenten:

Categorieën

Zoals gebruikelijk kunnen in de Zaterdagoptocht loopgroepen en wagens meedoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen.

Bij de Lichtjestocht is het sinds 2018 ook mogelijk om als loopgroep mee te doen. In 2020 blijft dit ongewijzigd mogelijk. Meer informatie over de veiligheidsmaatregelen is te vinden in de Gele Boekjes.

Bijdrage optocht

Vanwege de stijgende organisatiekosten van de optochten voor met name borging van de veiligheid, hebben we besloten om een bijdrage van €20,- per inschrijving te vragen voor de deelnemende wagens aan de Lichtjestocht. De optocht op zaterdag blijft zonder inschrijfgeld. Ook loopgroepen in de Lichtjestocht zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

Wagencontrole

Als je het formulier volledig hebt ingevuld nemen we twee weken voor carnaval contact met je op voor een afspraak voor de wagencontrole, die in de week voor de carnaval plaatsvindt. Als de wagen dan goedgekeurd wordt, krijg je meteen het officiele startnummer overhandigd.

Loopgroepen krijgen hun startnummer per email opgestuurd.

Let op: deelname kan te allen tijde worden geweigerd indien blijkt dat bij aanvang van de optocht in strijd met de optochtreglementen is/wordt gehandeld!

Vragen

Bij een succesvolle inschrijving krijg je een kopie binnen op het e-mailadres dat je invult bij de contactpersoon.

Heb je nog vragen over je inschrijving?

Laat het even weten via info@dekleuven.nl en we komen er meteen op terug.

Inschrijfformulier optocht 2020

Algemene gegevensGegevens contactpersoonGegevens bij inschrijving wagen

Let op! Voor vervoer van personen op de wagen van en naar de optocht dient de groep zelf een ontheffing aan te vragen bij de gemeente Haaren (www.haaren.nl/evenementen). Hiervoor moeten onder andere de route naar het opstellen, het kenteken en twee toezichthouders bekend zijn. Zonder ontheffing mogen buiten de optocht géén personen op de wagen worden vervoerd.

Gegevens bouwlocatie


Gegevens Chauffeur


Muziek


JaNee

Gegevens bij versterkte muziek


Eventuele opmerkingen