De inschrijving voor de optochten in Kleuvendûrp is gesloten.

Wil je als loopgroep nog meedoen aan de zaterdagoptocht, neem dan contact met ons op via info@dekleuven.nl

Inschrijven optocht 2018

Inschrijven voor de optochten 2018 in Kleuvendûrp is mogelijk tot en met 20 januari 2018. Lees voor je jezelf inschrijft eerst aandachtig de volgende documenten:

Loopgroepen Lichtjestocht

Vanwege het elf-jarig bestaan van de Lichtjestocht en na overleg met onze (veiligheids)partners is het vanaf dit jaar toegestaan om onder voorwaarden als loopgroep deel te nemen aan de Lichtjestocht. In het Gele Boekje Lichtjestocht is meer informatie te vinden over de voorwaarden en veiligheidsmaatregelen.

Bijdrage optocht

Vanwege de stijgende organisatiekosten van de optochten voor met name borging van de veiligheid, hebben we besloten om een bijdrage van €20,- per inschrijving te vragen voor de deelnemende wagens aan de Lichtjestocht. De optocht op zaterdag blijft zonder inschrijfgeld. Ook loopgroepen in de Lichtjestocht zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.

Wagencontrole

Als je het formulier volledig hebt ingevuld nemen we twee weken voor carnaval contact met je op voor een afspraak voor de wagencontrole, die in de week voor de carnaval plaatsvindt. Als de wagen dan goedgekeurd wordt, krijg je meteen het officiele startnummer overhandigd.

Loopgroepen krijgen hun startnummer per email opgestuurd.

Let op: deelname kan te allen tijde worden geweigerd indien blijkt dat bij aanvang van de optocht in strijd met de optochtreglementen is/wordt gehandeld!

Vragen

Bij een succesvolle inschrijving krijg je een kopie binnen op het e-mailadres dat je invult bij de contactpersoon.

Heb je nog vragen over je inschrijving?

Laat het even weten via info@dekleuven.nl en we komen er meteen op terug.

Inschrijfformulier optocht 2018

Inschrijving voor 2018 is gesloten.